Lil-Marie Sandin

 
 

1997 fick jag en fantastisk möjlighet som ändrade min utgångspunkt i vardagen, synen på mig själv, till livet i stort och smått. En kursvecka i Spanien med rubriken ; Ny start nytt liv.
Det viktigaste den veckan var yogan. Kundaliniyoga (KY) enligt Yogi Bajhan.
Jag blev förälskad. 
KY slog både chigong, thai qui och meditation trots att det var jobbigare.

Att leva med yoga var (och är) att utvecklas som person och människa och blev allt viktigare. Att möta alla dimensioner och lager av existensen, att reflektera och agera mera blev självklart. Yogan både grundade, lugnade och öppnade sinnet.
För att komma vidare anmälde jag mig till ”Teachers training- level one”  grundläggande KY och började sedan ha grupper. Fortsatte efter mer praktiserande ”level two” med mer livsfilosofi djuplodande tillsammans med yogans alla praktiska delar. Fortsatte med utbildning i yoga för gravida, hade kurser några år och samarbetade med mödravården några terminer.
Röstyoga, yoga för utbrända, lite barnyoga är några andra kurser som passerats. Har även assisterat på teacher training under tre terminer.

Som fysioterapeut har jag användning för yogan och som yogalärare/instruktör för fysioterapin.

Yogaträdet är stort och fantastiskt. Att få sitta på sin favoritgren i det trädet är en ynnest.
För att hitta sin gren behöver man ofta prova flera.
Klättervägarna upp i trädet nära stammen är stabila och har kontakt med alla grenar. Grenar som delar rötter men varje gren är unik.

Mitt liv är yoga. / Lil-Marie